28 November, 2020

Đấu Trường Đường Phố Tập 1 Full – 5/11/2020

Màn battle ĐỈNH CAO của 2 đội khiến Cường Seven, Quang Đăng PHẤN KHÍCH