nGày 16/12/2018

Đấu trường 9+ Tập 7 Full – 18/2/2018

Đấu trường 9+ Tập 7 Full – 18/2/2018

https://www.youtube.com/watch?v=DBG3ABqsYDM

Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Đấu trường 9+ Tập 7 Full – 18/2/2018