nGày 23/09/2018

Đấu trường 9+ Tập 12 Full – 25/3/2018

Đấu trường 9+ Tập 12 Full – 25/3/2018

Đấu trường 9+ | Tập 12 Full | “Thầy giáo mưa” Quang Trung quyết tâm làm ca sĩ

Đấu trường 9+ Tập 12 Full – 25/3/2018