27 October, 2020

COME OUT Tập 95 Full – 13/7/2020 – BƯỚC RA ÁNH SÁNG

Minh Tuân – tiết lộ ‘BẢN NĂNG’ để trở thành MC VÀNG của cộng đồng LGBT

https://www.youtube.com/watch?v=jJ5O0puIWWg