24 September, 2020

COME OUT Tập 100 Full – 24/8/2020 – BƯỚC RA ÁNH SÁNG

‘QUÁ ĐAU’ vì yêu chàng BÁC SĨ CAO TO, chàng chuẩn ‘men’ quyết ĐI CHUYỂN GIỚI