nGày 06/12/2019

Cơ hội cho ai – Tập 10 Full – 17/11/2019

Cơ hội cho ai – Tập 10 Full – 17/11/2019

Ứng viên gây tranh cãi khi 22 năm kinh nghiệm nhưng lại bị từ chối

Cơ hội cho ai – Tập 10 Full – 17/11/2019