20 October, 2020

Chọn ai đây Tập 9 Full – 27/6/2020

Khả Như xúc động khi lần đầu tiên thắng gameshow

https://www.youtube.com/watch?v=x3YYnhBZDss