16 May, 2021

Chọn ai đây Tập 6 Full – 25/4/2021 – Mùa 2

Chọn ai đây Tập 6 Full – 25/4/2021 – Mùa 2

Huy Quần Hoa bất ngờ xuất hiện, Puka “đuổi” người chơi về vì cưa thất bại

Chọn ai đây Tập 6 Full – 25/4/2021 – Mùa 2