29 September, 2020

Chọn ai đây Tập 18 Full – 29/8/2020

Jang Mi xuất hiện cùng Linh Ka, Lâm Á Hân và Nguyễn Anh Tú