23 November, 2020

Chọn ai đây Tập 16 Full – 15/8/2020

Hồng Thanh và 3 cô gái xinh đẹp DJ Mie, Ngọc Thảo, MLee