1 October, 2020

Chọn ai đây Tập 15 Full – 10/8/2020

Quang Trung khóc “bù lu bù loa” vì bị Denis Đặng bịt miệng chặn mất “chén cơm”