21 October, 2020

Chọn ai đây Tập 11 Full – 18/7/2020

Hứa Minh Đạt kiên quyết không tin bà xã Lâm Vỹ Dạ và cái kết đắng nghét

https://www.youtube.com/watch?v=6lwz4FAWAt0