nGày 21/10/2019

Cho phép được yêu Tập 19 Full – 14/9/2019 – Mùa 2

Cho phép được yêu Tập 19 Full – 14/9/2019 – Mùa 2

Em có thể hát, anh sẽ rap cho em nghe

Cho phép được yêu Tập 19 Full – 14/9/2019 – Mùa 2