nGày 20/03/2019

Cao Thủ Đấu Nhạc Tập 4 Full – 6/4/2018

Cao Thủ Đấu Nhạc Tập 4 Full – 6/4/2018

Tập 4 “Cao Thủ Đấu Nhạc” có sự tham dự của Ưng Đại Vệ, Hàn Thái Tú, Nam Cường, Đại Nhân, Bằng Cường, Yến Trang, Yến Nhi, Trương Quỳnh Anh.

Cao Thủ Đấu Nhạc Tập 4 Full – 6/4/2018