nGày 17/10/2018

Ca sĩ tranh tài Tập 9 Full 4/5/2018

Ca sĩ tranh tài Tập 9 Full 4/5/2018

Khách mời: Hiền Thục, MC Đại Nghĩa, Ái Phương

Ca sĩ tranh tài Tập 9 Full 4/5/2018