nGày 26/03/2019

Ca sĩ tranh tài Tập 6 Full 13/4/2018

Ca sĩ tranh tài Tập 6 Full 13/4/2018

CA SĨ TRANH TÀI Tập 6 phát sóng ngày 13/04/2018 Khách mời: Nhan Phúc Vinh, Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn.

Ca sĩ tranh tài Tập 6 Full 13/4/2018