nGày 20/06/2019

Ca sĩ tranh tài Tập 12 Full 25/5/2018

Ca sĩ tranh tài Tập 12 Full 25/5/2018

Khách mời: Hồng Vân, Hồng Nhung, Tùng Dương

Ca sĩ tranh tài Tập 12 Full 25/5/2018