nGày 18/12/2018

Ca sĩ bí ẩn Tập 8 Full – 16/4/2018

Ca sĩ bí ẩn Tập 8 Full – 16/4/2018

Vũ Hà xin lỗi vì không nhận ra Cindy Thái Tài

Ca sĩ bí ẩn Tập 8 Full – 16/4/2018