nGày 22/07/2019

Ca sĩ bí ẩn Tập 6 Full – 6/5/2019 – Mùa 3

Ca sĩ bí ẩn Tập 6 Full – 6/5/2019 – Mùa 3

Vì Huỳnh Lập, Mai Tiến Dũng Việt Hương “bỏ rơi” Chí Tài

Ca sĩ bí ẩn Tập 6 Full – 6/5/2019 – Mùa 3