nGày 16/07/2019

Ca sĩ bí ẩn Tập 3 Full – 15/4/2019 – Mùa 3

Ca sĩ bí ẩn Tập 3 Full – 15/4/2019 – Mùa 3

Đội Đẹp Kỳ Duyên-Jun Vũ Chống Đội Cao Tuổi Việt Hương-Chí Tài

Ca sĩ bí ẩn Tập 3 Full – 15/4/2019 – Mùa 3