22 October, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 22 Full – 28/9/2020 – Mùa 4

Châu Gia Kiệt trở lại sàn diễn sau nhiều biến cố gia đình