1 October, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 19 Full – 7/9/2020 – Mùa 4

Các nghệ sĩ lặng người, Elvis Phương không kiềm được nước mắt trước Chấn Long