25 September, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 16 Full – 17/8/2020 – Mùa 4

Duy Khương hồi hộp run giọng khi trà trộn dàn thí sinh bolero