nGày 16/12/2019

Ca sĩ bí ẩn Tập 16 Full – 15/7/2019 – Mùa 3

Ca sĩ bí ẩn Tập 16 Full – 15/7/2019 – Mùa 3

Xuất hiện bản sao “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ bí ẩn Tập 16 Full – 15/7/2019 – Mùa 3