18 September, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 15 Full – 10/8/2020 – Mùa 4

Việt Hương đòi bỏ về khi gặp thí sinh hát quá hay