24 October, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 13 Full – 27/7/2020 – Mùa 4

Diệu Nhi tự tin khoe giọng trước Gin và Thuận Nguyễn