27 October, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 12 Full – 20/7/2020 – Mùa 4

Huỳnh Lập battle rap với Osad khiến Việt Hương tròn mắt