25 October, 2020

CA SĨ BÍ ẨN Tập 11 Full – 13/7/2020 – Mùa 4

Nổi da gà với phần hát ngẫu hứng của Ngọc Sơn, Phi Nhung, Hồng Vân

https://www.youtube.com/watch?v=AmUekKw_LgI