nGày 24/02/2019

Bố là tất cả Tập 109 Full – 30/7/2018 – Tập Cuối

Bố là tất cả Tập 109 Full – 30/7/2018 – Tập Cuối

Vào ngày giỗ đầu của ba Hiếu, Minh Thảo trở về nhà ba cùng Hoàng Khang và cô con gái nhỏ, cũng là ngày mà Minh Nghĩa dùng hết dũng khí cầu hôn Linh Giang và Minh Nhân được lên chức làm bố.

Bố là tất cả Tập 109 Full – 30/7/2018 – Tập Cuối