nGày 20/03/2019

Bố là tất cả Tập 108 Full – 26/7/2018

Bố là tất cả Tập 108 Full – 26/7/2018

Buổi thi hát được diễn ra dưới sự có mặt của gia đình và các sui gia khiến ba Hiếu rất hạnh phúc, Minh Nghĩa đã hát tặng ba Hiếu một bài khiến ai ai cũng cảm động. Tuy nhiên đem đó, cũng là lúc cả nhà nhận hung tin.

Bố là tất cả Tập 108 Full – 26/7/2018