nGày 20/03/2019

Bố là tất cả Tập 107 Full – 25/7/2018

Bố là tất cả Tập 107 Full – 25/7/2018

Minh Nghĩa đau khổ trách bản thân vì ngủ cùng nhưng không biết ba Hiếu đã nguy kịch, tuy nhiên ba Hiếu đã kịp thời gọi Minh Nhân và được đưa đi cấp cứu. Trong bệnh viện, Minh Thảo đã được Thanh Tùng báo tin là ba Hiếu đã rút đơn kiện trước khi công bố điều kiện thứ 7, tuy nhiên Minh Thảo vẫn làm theo điều kiện thứ 7 của ba Hiếu như thực hiện mong ước của ba.

Bố là tất cả Tập 107 Full – 25/7/2018