nGày 20/03/2019

Bố là tất cả Tập 103 Full – 18/7/2018

Bố là tất cả Tập 103 Full – 18/7/2018

Vừa xuất viện về nhà, ba Hiếu được mọi người mừng rỡ chào đón, nhân cơ hội này nên cô Ba đã tác hợp cô Ngân với ba Hiếu thành đôi, nhưng không ngờ lại nhận được sự phản ứng gay gắt từ ba Hiếu. Minh Thảo được Mỹ Hà dẫn đi lựa đầm cưới và chuẩn bị cho đám cưới, tuy nhiên điều này lại khiến cô con gái cả của ba Hiếu mệt mỏi không tưởng.

Bố là tất cả Tập 103 Full – 18/7/2018