nGày 08/12/2019

Bố là số 1 Tập 11 Full –21/7/2019

Bố là số 1 Tập 11 Full –21/7/2019

Hari phản pháo khi Trịnh Thăng Bình nói mình ca sĩ Vpop không phải Kpop

Bố là số 1 Tập 11 Full –21/7/2019