nGày 22/05/2019

Biệt tài tí hon Tập 3 Full – 18/11/2018

Biệt tài tí hon Tập 3 Full – 18/11/2018

Anh Tú “thất thủ” trước Huỳnh Lập và “lịm tim” với các tài năng nhí

Biệt tài tí hon Tập 3 Full – 18/11/2018