nGày 20/08/2019

Biệt đội X6 Tập 161 Full – 22/2/2019

Biệt đội X6 Tập 161 Full – 22/2/2019

Bi Max, Sĩ Thanh, Miko toàn thắng; Gia Linh thua tan tác

Biệt đội X6 Tập 161 Full – 22/2/2019