nGày 21/10/2019

Biệt đội X6 Tập 159 Full – 1/2/2019

Biệt đội X6 Tập 159 Full – 1/2/2019

Tổng kết 2018 – Cát Tường được đàn em phong tặng danh hiệu ‘thánh chửi’

Biệt đội X6 Tập 159 Full – 1/2/2019