nGày 21/05/2019

Biệt đội X6 Tập 142 Full – 5/10/2018

Biệt đội X6 Tập 142 Full – 5/10/2018

Cát Tường bày mưu giúp P336 ‘lừa tình’ Miko – Quang Bảo – Baggio

Biệt đội X6 Tập 142 Full – 5/10/2018