nGày 16/12/2018

Biệt đội X6 Tập 140 Full – 21/9/2018

Biệt đội X6 Tập 140 Full – 21/9/2018

Sĩ Thanh xắn quần kẹp banh – Miko vật vã cùng Quang Trung ăn bánh cột dây

Biệt đội X6 Tập 140 Full – 21/9/2018