nGày 23/08/2019

Ban Nhạc Việt Tập 6 Full – 3/2/2019 – Mùa 2

Ban Nhạc Việt Tập 6 Full – 3/2/2019 – Mùa 2

Từ chối HLV Nguyễn Hải Phong ban nhạc cũ về đội HLV Phương Uyên

Ban Nhạc Việt Tập 6 Full – 3/2/2019 – Mùa 2