nGày 20/08/2019

Ban Nhạc Việt Tập 4 Full – 20/1/2019 – Mùa 2

Ban Nhạc Việt Tập 4 Full – 20/1/2019 – Mùa 2

HLV Phương Uyên bái phục Xuân Bắc khi hướng dẫn ban nhạc sáng tác

Ban Nhạc Việt Tập 4 Full – 20/1/2019 – Mùa 2