nGày 18/06/2019

Ban Nhạc Việt Tập 2 Full – 6/1/2019 – Mùa 2

Ban Nhạc Việt Tập 2 Full – 6/1/2019 – Mùa 2

HLV Phương Uyên ăn mừng như trẻ con khi được ban nhạc chọn

Ban Nhạc Việt Tập 2 Full – 6/1/2019 – Mùa 2