nGày 16/07/2019

Ban Nhạc Việt Tập 13 Full – 7/4/2019 – Mùa 2 – Chung kết

Ban Nhạc Việt Tập 13 Full – 7/4/2019 – Mùa 2 – Chung kết

Các band cạnh tranh quyết liệt, An Nam trở lại gây ấn tượng mạnh mẽ

Ban Nhạc Việt Tập 13 Full – 7/4/2019 – Mùa 2 – Chung kết