nGày 20/06/2019

Ban Nhạc Việt Tập 11 Full – 24/3/2019 – Mùa 2

Ban Nhạc Việt Tập 11 Full – 24/3/2019 – Mùa 2

Fire chơi không đúng thực lực, 18B và Radio gây ấn tượng mạnh mẽ

Ban Nhạc Việt Tập 11 Full – 24/3/2019 – Mùa 2