30 November, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 8 Full – 26/10/2020

Trịnh Thăng Bình cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói nổi tiếng nhờ nhạc “sến”