30 November, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 7 Full – 19/10/2020

Ngọc Sơn quỳ gối tặng mẹ chữ “Hiếu”, lần đầu lên tiếng về những lời chê bai