30 October, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 6 Full – 12/10/2020

Phạm Quỳnh Anh lên tiếng về “những giọt nước mắt”, ấp ủ mang H.A.T quay lại