30 October, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 5 Full – 5/10/2020

Jimmii Nguyễn rơi nước mắt khi fan bất chấp đang bị bệnh đến gặp mình

https://www.youtube.com/watch?v=qI4UV1hbpzA