23 October, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 4 Full – 28/9/2020

Bảo Thy lần đầu tiết lộ cát-xê khủng, cùng Amee song ca loạt hit của cả hai