23 October, 2020

Bài Hát Đầu Tiên Tập 3 Full – 21/9/2020

Khắc Việt – Đức Phúc song ca bài hát mới, rơi nước mắt khi nhắc đến em trai