8 March, 2021

Bài Hát Đầu Tiên Tập 20 Full – 19/1/2021

Bài Hát Đầu Tiên Tập 20 Full – 19/1/2021

Chi Dân trải lòng về quá khứ khó khăn, chia sẻ “ca sĩ nào cũng có 1 thời”

Bài Hát Đầu Tiên Tập 20 Full – 19/1/2021